Hvad er en myre?

Succesfulde insekter

Der findes mange forskellige arter af myrer. De er en af de mest succesrige grupper af insekter, eftersom de er rigtig gode til at tilpasse sig nærmest hele verdens forskellige forhold mht. vejr, temperaturer, årstider osv.

En myre har følehorn med et albueagtigt knæk, de har 6 ben og et kugleformet kropsled som den største del af selve myren. De fleste myrer har ikke vinger, men det kommer an på kasterne indenfor samfundet, ikke hvilken art myren er.

De ældste myrer er fundet i lag fra kridttiden, hvilket var for 145,5 til 65,5 millioner år siden.

Hvad lever myrer af?

Myrenes kost består af animalsk føde, især insekter, og af nektar, saft fra plantekirtler og bladlusenes sukkerholdige ekskrementer, honningdug. Bladlus kan både være føde og leverandør af honnigdug.